Globaal Medisch Dossier

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen).

Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Wat zijn de voordelen van een GMD?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts (in zijn kabinet of voor een huisbezoek).

Het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft hangt af van de categorie waartoe deze persoon behoort:

  • jonger dan 10 jaar;
  • tussen 10 en 75 jaar;
  • ouder dan 75 jaar;
  • chronisch zieke;
  • palliatief patiënt.

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis.

U betaalt 30 EUR aan uw huisarts, maar uw gewestelijke dienst betaalt dit bedrag volledig terug.

Hoe een GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging (in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek), vraagt u om een GMD te openen.

Als u de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.

Wat als u van arts verandert?

Als de geneesheer die u raadpleegt niet de geneesheer is die uw GMD beheert, dan hebt u in principe geen recht op de vermindering van remgeld, tenzij de andere geneesheer in een "groepspraktijk" werkt. Een groepspraktijk is een feitelijke vereniging tussen verschillende artsen die een gemeenschappelijke activiteit uitoefenen.

Raadpleegt u een andere arts dan degene die uw GMD beheert (huisarts of specialist) buiten een georganiseerde groepspraktijk? Dan raden wij u aan om aan laatstgenoemde te vragen de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

U kunt van huisarts veranderen. Hiervoor moet u de gratis overdracht van uw GMD naar uw nieuwe huisarts aanvragen.

Hoe lang blijft een GMD geldig?

Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van de opening. Een GMD geopend op 21 januari 2016 blijft dus geldig tot 31 december 2018.

Uw arts en de HZIV zorgen daarna voor een eventuele verlenging van uw GMD. U betaalt voor deze verlenging 30 EUR aan uw huisarts, maar uw gewestelijke dienst betaalt dit bedrag volledig terug.