Antibiotica: gebruik en misbruik

Antibiotica: gebruik en misbruik

Antibiotica worden vaak beschouwd als 'wondermiddelen'. Ze zijn, na pijnstillers, de meest gebruikte geneesmiddelen in Europa. Door veelvuldig gebruik ervan bouwen bacteriën er echter weerstand (resistentie) tegen op en worden ze een stuk minder doeltreffend.

Race tegen de tijd

Om resistentie van bacteriën te voorkomen, ontwikkelt men nieuwe antibiotica. Deze geneesmiddelen zijn doeltreffend tot de bacteriën er opnieuw in slagen weerstand op te bouwen.

Er moeten dus steeds nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld die de resistente bacteriën de baas kunnen. De ontwikkeling van geneesmiddelen vergt echter veel tijd en onderzoek. Daarom bestaat het gevaar dat we na verloop van tijd onvoldoende antibiotica hebben die nog werkzaam zijn tegen de bacteriën.

Het gebruik beperken

Resistentie is een natuurlijk gegeven. De sterkste en meest weerbare organismen halen het na verloop van tijd van de zwakkeren. Hoe hoger het gebruik van antibiotica, hoe sneller de bacteriën zich dus zullen wapenen en versterken. Daarom is het zo belangrijk om het onnodig gebruik van antibiotica te beperken.

Antibiotica worden bijvoorbeeld veel voorgeschreven bij infecties van de bovenste luchtwegen. De meeste van deze infecties worden echter niet door bacteriën maar door virussen veroorzaakt en virussen kunnen niet met antibiotica bestreden worden.

Antibiotica hebben dus ook géén nut bij griep, verkoudheid, acute bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontsteking.

Bacteriële infecties genezen vaak spontaan na enkele dagen. Ons lichaam heeft dan antilichamen aangemaakt die de bacterieën uitschakelen. Ons eigen afweersysteem blijft nog altijd de beste oplossing. Neem daarom enkel antibiotica als uw arts dat nodig vindt.

Wie is het meest kwetsbaar?

Kinderen en ouderen zijn het meest kwetsbaar voor resistente bacteriën. Omdat kinderen vaak antibiotica krijgen voor infecties van de luchtwegen, zijn kinderdagverblijven plaatsen waar veel weerstand tegen antibiotica bestaat.

Ook verzorgings- en bejaardentehuizen zijn verzamelplaatsen voor bacteriën die de bewoners meebrengen na een bezoek aan het ziekenhuis.

Wat kunt u doen?

Gebruik antibiotica enkel op voorschrift van uw huisarts.