Medische zorgen

Medical cares

Dit betreft de consultaties, bezoeken, adviezen en technische verstrekkingen bij huisartsen en specialisten.

De oorlogsinvalide betaalt de honoraria voor de prestaties aan de arts. Die vult op zijn beurt een zorgblaadje in uit het boekje van de oorlogsinvalide of een getuigschrift voor verstrekte zorgen uit zijn eigen attestenboekje (RIZIV-model), waarop de invalide een HZIV-etiket kleeft. De oorlogsinvalide kan dan het door de geneesheer vervolledigde document aan de HZIV bezorgen om de terugbetaling te bekomen.

Belangrijk:

  • De derdebetalersregeling is niet toegestaan voor consultaties, bezoeken en adviezen.
  • De tussenkomst van de HZIV is steeds beperkt tot de officiële RIZIV-tarieven, zelfs wanneer de geneesheer een hoger ereloon vraagt.