Paramedische zorgen

Paramedische zorg

Tandverzorging – verpleegkundige verzorging - kinesitherapie - fysiotherapie - logopedie

De HZIV betaalt 100% van het officiële RIZIV -barema terug volgens de modaliteiten vastgelegd door de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

De patiënt betaalt de verzorging. Voor terugbetaling bezorgt hij de verzorgingsattesten die de zorgverstrekker hem gegeven heeft aan de HZIV.

Als de zorgverstrekker voor de derdebetalersregeling kiest, betaalt de HZIV rechtstreeks het ereloon van de zorgverstrekker.

Voetverzorging

Wie in aanmerking wil komen voor de terugbetaling van de kosten voor voetverzorging, moet daarvoor eerst de toestemming hebben van de adviserende arts van de HZIV. Daarvoor heeft hij een medisch attest nodig dat de speciale verzorging rechtvaardigt.

Hoewel de behandeling toegekend kan worden voor een periode van onbepaalde duur, worden er slechts 12 beurten per jaar terugbetaald en dat volgens een specifiek barema van de Directie Oorlogsslachtoffers.