Verzorging in het buitenland

Zorg in buitenland

Oorlogsinvaliden en gelijkgestelden die in het buitenland verblijven, kunnen eveneens genieten van de terugbetaling van hun medische kosten. Het basisprincipe is hetzelfde als voor België, maar de tarieven kunnen verschillen van land tot land.

Landen met een erkend socialezekerheidsstelsel, zoals Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland en Zwitserland, hebben een officiële tarifering. De medische zorgen worden dan berekend volgens het officiële barema van het land.

Voor de landen die geen erkend socialezekerheidsstelsel hebben, passen wij de Belgische nomenclatuur en het Belgische tarief toe volgens het RIZIV-barema aan 100%.

In Frankrijk, is de codificatie van de zorgen gereglementeerd door sleutelletters die het officiële tarief aangeven volgens de algemene nomenclatuur van de professionele handelingen. Het is dat tarief dat gebruikt wordt voor de berekening van de terugbetaling.

Uitzondering: de voetverzorgingen worden terugbetaald volgens het Belgisch tarief.

De details van de zorgen, met vermelding van de zorgcodificatie, de datum en de gevraagde prijs, staan in het bruine en witte zorgblad dat de arts aflevert.

Voor de geneesmiddelen is het aangewezen de zelfklevende vignetten in volgorde van voorschrift op de daarvoor voorziene plaats te kleven (los te maken van de verpakking van de geneesmiddelen).

In geval van hospitalisatie in Frankrijk, wordt het grootste deel van de kosten in principe door de socialezekerheidskassen of ziekenfondsen ten laste genomen. De bijdrage van de patiënt, het remgeld (20%), alsook het dagelijks forfaitair bedrag wordt door de HZIV terugbetaald op voorlegging van de originele bijkomende factuur.

Als de oorlogsinvalide niet aangesloten is bij een ziekenfonds, moet hij dat op voorhand melden aan de HZIV. Dan kunnen wij het ziekenfonds vervangen en de eerste en bijkomende kosten betalen