Globaal Medisch Dossier

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen).

Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Wat zijn de voordelen van een GMD?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts (in zijn kabinet of voor een huisbezoek).

Het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft hangt af van de categorie waartoe deze persoon behoort:

  • jonger dan 10 jaar;
  • tussen 10 en 75 jaar;
  • ouder dan 75 jaar;
  • chronisch zieke;
  • palliatief patiënt.

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis.

Hoe een GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging (in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek), vraagt u om een GMD te openen.

Als u de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.

Wat als u van arts verandert?

Als de geneesheer die u raadpleegt niet de geneesheer is die uw GMD beheert, dan hebt u in principe geen recht op de vermindering van remgeld, tenzij de andere geneesheer in een "groepspraktijk" werkt. Een groepspraktijk is een feitelijke vereniging tussen verschillende artsen die een gemeenschappelijke activiteit uitoefenen.

Raadpleegt u een andere arts dan degene die uw GMD beheert (huisarts of specialist) buiten een georganiseerde groepspraktijk? Dan raden wij u aan om aan laatstgenoemde te vragen de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

U kunt van huisarts veranderen. Hiervoor moet u de gratis overdracht van uw GMD naar uw nieuwe huisarts aanvragen.

Hoe lang blijft een GMD geldig?

Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van de opening.

  • Een GMD geopend op 21 januari 2022 blijft dus geldig tot 31 december 2024.

De HZIV zorgt er vervolgens voor dat uw GMD jaarlijks automatisch verlengd wordt (tegen eind februari).

Deze verlenging gebeurt automatisch (u hoeft dus niets te doen) als:

  • u uw huisarts minstens één keer bezocht hebt in de loop van de laatste twee jaar;
  • en uw huisarts nog instaat voor het beheer van uw GMD op 31/12 van het voorgaande jaar.

Heb ik al een GMD?

U kunt controleren of u al een geldig GMD heeft bij een huisarts door uw dossier te raadplegen via myHZIV.