Oorlogsvaart

Iedere aangeslotene heeft van de leeftijd van 60 jaar af recht op een aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd van 2,5255 EUR (aan de index vanaf 1 september 2005: 9,7095 EUR) per jaar, voor iedere maand inschrijving op de monsterrol onder Belgische of geallieerde koopvaardijvlag tussen 1 april 1915 en 11 november 1918 of tussen 10 mei 1940 en 15 augustus 1945.

De periode van gevangenschap te wijten aan een gevangenneming op zee door de vijand, alsook de inschrijving in de pool der vrijwilligers voor de invasieverrichtingen, worden gelijkgesteld met de inschrijving op de monsterrol.

Bij het overlijden van de aangeslotene heeft zijn weduwe onder bepaalde voorwaarden recht op 40% van de aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd die aan de aangeslotene werd toegekend.

De aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd moet aangevraagd worden bij de HZIV.

 

Zeevarenden