Dossierbeheerder verzekerbaarheid (Antwerpen) - startbaanovereenkomst

Ben je nog geen 26 en op zoek naar een boeiende eerste werkervaring?

Voor ons kantoor in Antwerpen zijn we op zoek naar een gemotiveerde dossierbeheerder!
 

Je staat in voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers (van A tot Z) in het kader van de toepassing van een beperkte reglementering of een duidelijk afgebakend kennisdomein binnen de sociale zekerheid en de werking van een Ziekenfonds. Meer specifiek sta je in voor de nodige gegevens te verwerken voor het samenstellen en het opvolgen van de dossiers van de verzekerden teneinde hun rechten inzake sociale zekerheid te waarborgen

Hieronder kunnen volgende taken begrepen worden:

 • Inschrijvingen en mutaties doorvoeren
 • Beheer ISI +kaarten, Europese kaarten
 • Beheer dossiers studenten; verblijvenden; loontrekkenden; zelfstandigen,…
 • Het ledenbestand up-to-date houden (derden, rekeningnummers,…)
 • De wijzigingen inzake verzekerbaarheid beheren
 • Behandeling en controle toekenning verhoogde tegemoetkoming (VT)
 • De jaarlijkse controle inzake verzekerbaarheid verrichten
 • Systematische controle inzake VT

Je staat in voor de correcte uitvoering van de taken die jou zijn opgedragen, met het oog op de goede werking van de Gewestelijke Dienst (GD).

 • De aanvragen om inlichtingen behandelen en in dat verband de nodige opzoekingen verrichten
 • De briefwisseling behandelen die specifiek is voor de dienst
 • De reglementering opvolgen, deelnemen aan vergaderingen en opleidingen in verband met de behandelde materie
 • Bijdragen tot de goede werking van de GD in het algemeen door collega’s bij te staan en/of te vervangen indien de gewestelijk beheerder dat vraagt.

Meer info over deze functie?

Greg Delien - gewestelijk beheerder Antwerpen
@email  - 03/220 75 61

 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst moet je jonger zijn dan 26 jaar.

Meer info over de startbaanovereenkomst vind je hier.

 

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1 via een startbaanovereenkomst. Het contract is geldig tot en met je 26 bent, mits een positieve evaluatie.

Meer info over de startbaanovereenkomst vind je hier.

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.546,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • maaltijdcheques (6 euro/dag)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot telewerk
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • 12 dagen compensatie bij niet-priksysteem
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar, en extra: gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Interesse ?

Gelieve uw CV samen met een motivatiebrief te mailen naar:

Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering - HZIV
Ter attentie van Dienst HR (met vermelding van de functie)

via @email

De kandidaten die voldoen aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden (startbaan voor jongeren onder de 26 én diplomavoorwaarden) zullen zo snel mogelijk opgeroepen worden voor een (online) interview. Indien het aantal inschrijvingen te groot is zal een eerste screening op basis van CV en motivatiebrief gebeuren.

Mondelinge proef

Het interview evalueert of uw competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over uw motivatie, uw interesse en uw voeling met het werkterrein.