Verblijf in rusthuis en rust- en verzorgingstehuis

De HZIV mag de dagelijkse toelage (forfaitair bedrag) voor verzorging en hulp in het dagdagelijkse leven terugbetalen. Die kosten worden rechtstreeks door de betrokken instelling aan de HZIV gefactureerd.

Voor de rusthuizen dekt het dagelijks forfaitair bedrag

  • verpleegkundige zorgen
  • logopedie
  • de hulp bij de dagdagelijkse handelingen
  • het verzorgingsmateriaal (ontsmettingsmiddelen, verbanden, enzovoort)

Voor de rust- en verzorgingstehuizen dekt het dagelijks forfaitair bedrag

  • verpleegkundige zorgen
  • logopedie
  • de hulp bij de dagdagelijkse handelingen
  • het verzorgingsmateriaal (ontsmettingsmiddelen, verbanden, enzovoort)
  • kinesitherapie

De HZIV komt nooit tussen in de verblijfkosten. Die blijven steeds ten laste van de resident.