Covid-19: Laat u vaccineren

Laat u vaccineren

Het vaccin zorgt ervoor dat uw lichaam antistoffen produceert om het virus te bestrijden. Deze antistoffen moeten u in de toekomst beschermen als u in contact komt met het virus.

Voor uzelf en voor de anderen

Het vaccin beschermt ook uw naasten! Als meer dan 70% van de bevolking ingeënt is, zal het virus zich minder snel verspreiden. 

Organisatie

De organisatie van de vaccinatie hangt af van de regio waar u officieel gedomicilieerd bent.

Iedereen zou een schriftelijke uitnodiging moeten ontvangen van zijn bevoegde regionale instelling.Uiteraard kan men onmogelijk 11 miljoen personen in enkele weken tijd oproepen.

De ministers van volksgezondheid hebben dus prioritaire bevolkingsgroepen aangeduid. Zij evalueren het aantal beschikbare vaccins (afhankelijk van de leveringen door de fabrikanten) en de behoeften van de prioritaire groepen. 

Praktisch?

De vaccinatie verloopt in fasen. Tijdens de eerste fase werden de rusthuisbewoners ingeënt, het zorgpersoneel in de ziekenhuizen, enz.

In de volgende fasen zal het doelpubliek uitgebreid worden tot alle inwoners van België ingeënt zijn. In de huidige omstandigheden is het moeilijk om een kalender vast te leggen met de verschillende fasen.

De vaccinatie tegen het coronavirus is gratis en gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis. U zal dus uw afspraak moeten bevestigen zoals aangegeven in de brief.

Meer info?

U vindt een uitvoerige FAQ op www.hziv.be. Ook op volgende websites kunt u terecht voor bijkomende info: