Covid-19: Wat kan ik doen voor mijn gezondheid?

Om uzelf en anderen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) te beschermen, kan u de volgende maatregelen toepassen:

  • Blijf thuis als u ziek bent.
  • Was regelmatig uw handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus:

  • Blijf zo veel mogelijk thuis.
  • Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
  • Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …
  • Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden zelden ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
  • Hou voldoende afstand (1,5 meter) als u buiten bent.