Verlenging geboorteverlof

Geboorteverlof

Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 is het geboorteverlof opgetrokken van 10 naar 15 dagen.

Deze dagen zijn te nemen binnen de  4 maanden na de geboorte.

De eerste 3 dagen blijven ten laste van de werkgever (100% loon). De volgende 12 zijn ten laste van de HZIV (82% van het begrensd brutoloon).

De HZIV houdt ook 11,11 % bedrijfsvoorheffing af van dit vervangingsinkomen.

U doet uw aanvraag bij uw HZIV-kantoor en voegt een uittreksel van de geboorteakte toe.

Het inlichtingenblad dat we u nadien bezorgen, dient u ingevuld terug te sturen zodat we de uitkering kunnen berekenen.