Vaderschap

De HZIV betaalt zeven dagen vaderschapsverlof uit (tien dagen in totaal waarvan drie betaald door de reder en zeven door de HZIV).

Het vaderschapsverlof dient opgenomen te worden in een aaneengesloten periode binnen de vier maanden na de geboorte van het kind, tenzij u niet tijdig kon worden afgemonsterd.  In dat geval bent u verplicht het verlof op te nemen aansluitend aan de reis tijdens dewelke de geboorte plaatsgreep.

Indien u gebruik wenst te maken van de dagen betaald door de HZIV meldt u dit minstens één maand op voorhand aan de reder die op zijn beurt de HZIV op de hoogte brengt.

Wanneer het kind geboren is en u neemt het vaderschapsverlof effectief op, dan wordt de aanvraag ingediend bij de HZIV via het formulier “Aanvraag met het oog op een uitkering voor vaderschaps- of adoptieverlof”, samen met het uittreksel van de geboorteakte van het kind.

De HZIV stuurt u bij ontvangst van de aanvraag een inlichtingenblad en controleblad, die ingevuld en ondertekend teruggestuurd moeten worden naar de HZIV op het einde van het vaderschapsverlof.

  • In geval van verblijf van de moeder in het ziekenhuis of bij overlijden van de moeder, kan het moederschapsverlof omgezet worden in vaderschapsverlof.  Ook hier is een uitkering van de HZIV voorzien.  Voor meer informatie kunt u de HZIV steeds contacteren.