Akkoord adviserend arts

Voor bepaalde geneesmiddelen, behandelingen (orthodontie, kinesitherapie, logopedie…) of medisch materiaal (rolstoelen, hoorapparaten, orthopedische schoenen…) is de goedkeuring van de adviserend arts vereist vooraleer de HZIV kan tussenkomen.  De adviserend arts gaat na of aan de wettelijke vereisten is voldaan om een tussenkomst van de ziekteverzekering te verkrijgen.

Contactgegevens van het medisch kabinet in Antwerpen.