Toegankelijkheidsverklaring

De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) verbindt zich ertoe, haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van website en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk zoals hieronder beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde inhouden zijn uitsluitend toegankelijk in de vorm van PDF-documenten.

De gebruiker kan echter een papieren exemplaar van de documenten ontvangen op eenvoudige vraag per mail.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd voorbereid op 25/08/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 25/08/2020.

Feedback en contactgegevens

Via mail op het adres van de communicatiedienst: @email

Handhavingsprocedure

De HZIV stelt een dienst voor klachtenbeheer voor. https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/klachtenbeheer