Derdebetalersregeling

Via de derdebetalersregeling betaalt de HZIV de tussenkomst in de kostprijs van de honoraria rechtstreeks uit aan de zorgverstrekker.  U moet dit bedrag dus niet meer voorschieten en enkel nog remgeld betalen. 

De derdebetalersregeling wordt reeds toegepast voor ziekenhuisfacturen en bij de apotheker. 

In bepaalde gevallen kunt u aanspraak maken op de sociale derdebetalersregeling bij de huisarts.  Voor bepaalde verstrekkingen is de derdebetalersregeling verplicht voor patiënten die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of die het statuut van chronisch zieke hebben.

U kunt meer informatie over de derdebetalersregeling op onze website.