Begrafeniskosten

Aan de persoon die de begrafenis van een verzekerde zeevarende werkelijk heeft bekostigd, kan een uitkering voor begrafeniskosten worden toegekend, op voorwaarde van overlegging van een door het gemeentebestuur afgegeven overlijdensattest. 

Het bedrag van die uitkering verschilt naargelang het gaat om een persoon die al dan niet onder hetzelfde dak woont, of om een rechtspersoon.