Adoptie

U heeft het recht om afwezig te zijn van het werk voor het onthaal van een kind in uw gezin bij een adoptie. Afhankelijk van de leeftijd van het kind bij de aanvang van het adoptieverlof (-3 jaar, +3 jaar) bedraagt het verlof respectievelijk maximum 6 weken of maximum 4 weken. Het verlof kan worden opgenomen voor een kind tot 8 jaar. De eerste drie dagen zijn ten laste van de reder.  De overige dagen worden betaald door de HZIV. 

Voor meer informatie over het adoptieverlof voor zeevarenden kunt u de HZIV contacteren.