ISI+ kaart

Sinds 1 januari 2017 is de SIS kaart afgeschaft.

Apothekers, ziekenfondsen en bepaalde zorgverleners kunnen u identificeren aan de hand van uw e-ID of een ander elektronisch identiteitsbewijs.

Uw gegevens zijn online beschikbaar in de databank van de ziekenfondsen via het MyCareNet-netwerk (beveiligd netwerk dat zorgverleners met de ziekenfondsen verbindt).

Het voordeel van dit systeem is vooral dat de gegevens inzake verzekerbaarheid steeds actueel zijn. De zorgverlener of professional van de sociale zekerheid, die correct is ingelogd, kan in de databank van de ziekenfondsen raadplegen voor het actuele ziekteverzekeringsstatuut.

Voor de verzekerden die niet over een elektronisch identiteitsdocument beschikken (bv. -12 jarigen) worden ISI+ kaarten uitgereikt, waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden in Mycarenet.