Specifieke regelingen

 

Maximumfactuur

De HZIV betaalt een deel van de medische kosten terug. Het bedrag dat u zelf nog moet betalen is het 'remgeld' of het 'persoonlijk aandeel'. Het systeem van de maximumfactuur (MAF) bepaalt het maximumbedrag aan remgeld dat u gedurende één jaar moet betalen. Wanneer u toch meer remgeld betaalt dan dit maximumbedrag, krijgt u het saldo teruggestort. 

Types MAF:

  • De sociale MAF: u behoort tot een bepaalde sociale categorie en het remgeld is hoger dan 450 EUR;
  • De inkomens-MAF: het maximumbedrag hangt af van het netto-jaarinkomen van het gezin;
  • MAF voor een kind jonger dan 19 jaar: het maximumbedrag voor het kind bedraagt 650 EUR, ongeacht het gezinsinkomen.

Meer gedetailleerde informatie over de maximumfactuur vindt u op de website van de HZIV.

Om deze voordelen te krijgen moet u zelf niets doen. De HZIV regelt alles voor u. De terugbetaling van het teveel betaalde remgeld gebeurt door de HZIV.

Globaal medisch dossier (GMD)

U kunt een GMD, waarin al uw medische gegevens worden bewaard, laten openen of verlengen tijdens een bezoek aan uw huisarts.  Met een GMD betaalt u minder remgeld.

Meer informatie over het GMD kunt u terugvinden op de website van de HZIV.

Zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.  Hiervoor komen in aanmerking chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.  Het zorgtraject gaat van start nadat de patiënt, de huisarts en de specialist een zorgtrajectcontract hebben ondertekend.

Voor meer informatie over zorgtrajecten zie: www.zorgtraject.be

Forfaits voor chronische zieken

Chronische zieken kunnen forfaits krijgen als tegemoetkoming voor bepaalde kosten die de chronische ziekte met zich meebrengt.  Zo bestaan er forfaits voor tussenkomst in de kosten van incontinentiemateriaal, reiskosten van kankerpatiënten, actieve verbandmiddelen of pijnstillers.

U kunt meer informatie vinden over het statuut van de chronisch zieke en de forfaits op de website van het RIZIV.

Vermindering remgeld bij consultatie van een specialist

Als u door uw huisarts wordt doorverwezen naar een specialist, kunt u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vermindering van het persoonlijk aandeel.

U kunt meer informatie vinden over deze specifieke regeling op de website van het RIZIV.