Wonen en verblijf in het buitenland

 

Op reis

Indien u reist naar een ander land van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Australië of Macedonië, vraag dan tijdig en vóór de reis uw Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan bij de HZIV.  Hiermee kunt u voor noodzakelijke zorgen rechtstreeks tussenkomst krijgen van de ziekteverzekering van het land waar u verblijft. Heeft u geen gebruik kunnen maken van de EZVK,  dan kan de factuur ook nog achteraf ingediend worden bij de HZIV, waarna onderzocht zal worden of terugbetaling mogelijk is.

België heeft nog bilaterale akkoorden met andere landen afgesloten, waardoor het ook mogelijk is om tussenkomst in de kosten van de gezondheidszorg te krijgen bij tijdelijk verblijf in deze landen. Vóór u op reis vertrekt kunt u de HZIV best contacteren om meer info te krijgen over de mogelijkheden tot tussenkomst voor uw bestemming.

U vindt meer informatie over de terugbetaling van geneeskundige verzorging in het buitenland op onze website.

Geplande zorgen

Indien u naar een ander land van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland reist met de bedoeling u er te laten behandelen, dan heeft u in bepaalde gevallen toestemming nodig van de HZIV.  Neem in dit geval ook steeds vooraf contact op met de HZIV.

Wonen in een ander land

Woont u in een ander land van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, hoewel u ten laste van België sociaal verzekerd bent, dan kunt u zich laten registreren met een formulier E106 of S1 in het land van uw  woonplaats en kunt u er gezondheidszorgen genieten.

Ook hier kunnen bilaterale akkoorden in deze mogelijkheid voorzien. Neem voor meer informatie hierover contact op met de HZIV.