Inschrijving

Bijzonder stelsel voor de zeevarenden

Zeelieden en shoregangers die varen onder Belgische vlag zijn onderworpen aan het Belgische stelsel van de zeevarenden ter koopvaardij. 

Als u tot deze categorieën behoort, wijken uw rechten van sociaal verzekerde op een aantal punten af van deze van de andere verzekerden in België. Dit gaat voornamelijk over:

  • de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging;
  • de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid.

Let op: dit stelsel is niet van toepassing op:

  • de zeevisserij;
  • en het varend personeel op zeeschepen van de federale en regionale overheden.

Voor hen is het gewone stelsel van toepassing.

Verplichte verzekering

Na ambtshalve inschrijving bij de HZIV (Gewestelijke dienst Antwerpen – VI 675) kunnen zeelieden of shoregangers genieten van een ziekte- en invaliditeitsverzekering die sterk lijkt op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.  De HZIV betaalt uw kosten voor geneeskundige zorgen terug volgens de tarieven van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (RIZIV).

U en uw personen ten laste hebben recht op terugbetaling van gezondheidszorgen:

  1. zolang u ingeschreven bent op de Poollijst.  Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van de RSZ (www.rsz.be).
  2. wanneer u in een periode van voortgezette verzekering bent.

Dit kan het geval zijn:

  • bij schorsing van de Poollijst om persoonlijke redenen.
  • bij studieverlof.
  • vanaf vijf jaar vóór pensionering.

Voor de voortgezette verzekering is een vast bedrag van 7,44 EUR per maand of 0,30 EUR per dag verschuldigd.

Aanvullende verzekeringen

De HZIV biedt de wettelijk verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aan.  Dit betekent dat u geen aanvullende bijdragen moet betalen maar ook dat de HZIV geen aanvullende verzekering voorziet.

U kunt, als zeevarende of shoreganger, een (betalende) aanvullende verzekering afsluiten bij een ander ziekenfonds, als u dat nodig acht.  

U kunt ook een aanvullende (hospitalisatie)verzekering afsluiten bij een privéverzekeraar.

Vlaamse Zorgverzekering

Bij een langdurige ziekte of door ouderdom kunt u bijzondere niet-medische zorgen nodig hebben die niet terugbetaald worden door de verplichte ziekteverzekering. Om die kosten te helpen opvangen heeft de Vlaamse regering de Vlaamse zorgverzekering opgericht.

Als u in Vlaanderen woont en ouder bent dan 26 jaar, moet u zich aansluiten bij een zorgkas en dient u een jaarlijkse bijdrage te betalen voor de financiering van de Vlaamse zorgverzekering.

Woont u in het Brussels gewest dan kunt u vrijwillig aansluiten bij de  Vlaamse zorgverzekering.

Meer info over de Vlaamse zorgverzekering en de contactgegevens van de zorgkassen vindt u op: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/de-zorgkassen