Oekraïense vluchtelingen

Ontheemden uit Oekraïne kunnen nu gratis genieten van de verplichte ziekteverzekering.

Als OCMW, sociaal werker of gewone burger kunt u hen helpen om zich bij de HZIV in te schrijven zodat hun medische kosten gedekt worden.

Inschrijving

Ze kunnen zich enkel als gerechtigde resident inschrijven.

Daartoe volstaat het dat ze de volgende documenten voorleggen:

 • een HZIV-inschrijvingsformulier (ingevuld en ondertekend)


  • Belangrijk: vermeld een bankrekeningnummer op het inschrijvingsformulier!
  • Onder punt 2.2, vermeldt u 'tijdelijke bescherming'.
  • Onder punt 3, vermeldt u de personen ten laste.

 • een kopie van het document van tijdelijke bescherming
  • een attest tijdelijke bescherming;

  • een verklaring van inschrijving.

En:

 • een verblijfsvergunning "Kaart A: tijdelijk verblijf"

 

De HZIV-documenten zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Duits.

Als u iemand helpt, vemeld dan ook uw contactgegevens zodat we u kunnen contacteren voor eventueel bijkomende informatie.

Stuur de gevraagde documenten per post naar een van onze gewestelijke diensten (de dichtstbijgelegen van de woonplaats van de vluchteling of van zijn familie).

U kunt deze ook in een van onze brievenbussen werpen. De verzendingen per mail worden niet aanvaard.

U vindt alle contactgegevens van onze gewestelijke diensten hier.

U kunt uw vragen via het contactformulier stellen .

Welke kosten dekt de HZIV?

Als Belgische openbare instelling, biedt de HZIV de dekking van de verplichte ziekteverzekering aan de Oekraïense vluchtelingen aan (gerechtigden en personen ten laste):

Er is nooit een bijdrage voor aanvullende diensten.

Vanaf wanneer?

De rechten (de verhoogde tegemoetkoming inbegrepen) worden geopend vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin het attest van tijdelijke bescherming of het bewijs van registratie aan de betrokkene afgeleverd is.

Hoelang?

De Belgische Staat heeft een tijdelijke bescherming aan de vluchtelingen uit Oekraïne toegekend. Deze bescherming heeft momenteel een minimumduur van één jaar. De ziekteverzekering blijft geldig zolang de tijdelijke bescherming gewaarborgd blijft.

Hoe werkt het?

De HZIV biedt gelijkaardige diensten aan als de andere mutualiteiten.

De geneeskundige zorgen worden volgens dezelfde basisprocedures vergoed: op onze website vindt u een overzicht van onze diensten en hoe u ervan kunt genieten.