Het Terug naar Werk-Traject

Bent u momenteel arbeidsongeschikt? Dan kunt u vrijwillig een beroep doen op onze ondersteuning om naar de arbeidsmarkt terug te keren!

Hoe kunt u genieten van een Terug naar Werk-Traject?

Een Terug naar Werk-Traject (TNW-T)?

In dit vrijwillige traject bieden wij u een aangepaste ondersteuning aan om een beroepsactiviteit te hervatten.

Het kan gaan om het zoeken naar aangepast werk, een andere job of een opleiding.

Wie komt in aanmerking voor dit traject?

U kunt een Terug naar Werk-traject starten als de adviserend arts van de HZIV oordeelt dat u over de fysieke en mentale capaciteiten beschikt.

Hoe een Terug naar Werk-traject opstarten?

 • Ofwel vraagt u dit zelf aan bij onze Terug naar werk-coördinator.
 • Ofwel verwijst de adviserend arts u door naar onze Terug naar werk-coördinator voor een eerste contact.

Hoe verloopt een traject?

 • Op eigen initiatief

Op eender welk moment van uw arbeidsongeschiktheid kunt u contact opnemen met onze Terug naar Werk-coördinator.

Indien nodig, ontvangt u een vragenlijst "Quickscan” die u moet invullen en aan de adviserend arts moet overmaken binnen de 2 weken

U bent verplicht de vragenlijst die u ontvangt in te vullen. U kunt hierbij eventueel de hulp van de TnW-coördinator vragen. De deelname aan het traject blijft daarentegen volledig vrijwillig.

Op basis van de vragenlijst zal de adviserend arts een evaluatie uitvoeren.

 • Belet uw gezondheidstoestand een terugkeer naar werk? Het traject wordt niet opgestart...
 • Is uw gezondheidstoestand verenigbaar met een terugkeer naar werk? Uw traject kan beginnen.

Binnen de maand na de goedkeuring van uw dossier door de adviserend arts, zal de TnW-coördinator contact met u opnemen.

 • Hebt u een arbeidsovereenkomst? De coördinator zal u, met uw toestemming en met de nodige begeleiding, doorverwijzen naar de preventie-adviseur/arbeidsarts met het oog op een voorbereidend bezoek of om een re-integratietraject bij uw werkgever op te starten.
 • Hebt u geen arbeidsovereenkomst? Of wordt u na dit eerste contactmoment niet doorverwezen naar de preventieadviseur – arbeidsarts? De TNW-coördinator zal de toestemming aan de adviserend arts vragen om onder zijn begeleiding een TnW-traject op te starten.

Als uw gezondheidstoestand een terugkeer naar werk belet, wordt het traject niet opgestart!

 • Op initiatief van de adviserend arts

Na 10 weken arbeidsongeschiktheid ontvangt u van de adviserend arts een vragenlijst "Quickscan" die u moet invullen en terugsturen binnen de 2 weken.

U bent verplicht de vragenlijst die u ontvangt in te vullen. U kunt hierbij eventueel de hulp van de TnW-coördinator vragen. De deelname aan het traject blijft daarentegen volledig vrijwillig.

Na 4 maanden arbeidsongeschiktheid zal de adviserend arts een afspraak vastleggen. Hij zal een evaluatie uitvoeren:

 • Belet uw gezondheidstoestand een terugkeer naar werk? Het traject wordt niet opgestart...
 • Is uw gezondheidstoestand verenigbaar met een terugkeer naar werk? Uw traject kan beginnen.

Binnen de maand na de goedkeuring van uw dossier door de adviserend arts, zal de Terug naar Werk-coördinator contact met u opnemen.

 • Heeft u een arbeidsovereenkomst? De coördinator zal u, met uw toestemming en met de nodige begeleiding, doorverwijzen naar de preventie-adviseur/arbeidsarts met het oog op een voorbereidend bezoek of om een re-integratietraject bij uw werkgever op te starten.
 • Heeft u geen arbeidsovereenkomst of wordt u na dit eerste contactmoment niet doorverwezen naar de preventieadviseur – arbeidsarts? De TnW-coördinator zal de toestemming aan de adviserend arts vragen om onder zijn begeleiding een TnW-traject op te starten.

Als uw gezondheidstoestand een terugkeer naar werk belet, wordt het traject niet opgestart!

Wat is een Terug naar Werk-coördinator?

De coördinator geeft uitleg bij alle hulp waar u recht op hebt. Hij onderzoekt of het mogelijk is om een gepaste of aangepaste activiteit te hervatten.

Hij helpt u bij de keuze van aangepast werk of bij het zoeken naar een opleiding.

Contact opnemen met de coördinator?

Als u contact wilt opnemen met een coördinator, stuurt u een mailtje met vermelding van uw inschrijvingsnummer (INSS) en uw vraag naar backtowork@hziv.be.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met uw HZIV-kantoor en naar de medische dienst vragen. Zie contactgegevens op onze website.

De volledige reglementering kan geraadpleegd worden op de website van het RIZIV.