Klachtenbeheer

Wenst u ons van de hoogte te brengen van uw ontevredenheid?

Heeft u de indruk dat uw rechten als patiënt niet werden gerespecteerd?

Heeft u zeer sterke vermoedens dat een zorgverstrekker fraude pleegt tegenover de sociale zekerheid?  


Voor elke van deze delicate situaties stelt de HZIV een specifieke procedure voor om het probleem op te lossen:

  1. Een klacht tegen de HZIV, de directie oorlogsslachtoffers en een dossier ‘zeevarende’
  2. Een klacht over een zorgverstrekker, al dan niet in ziekenhuisomgeving, binnen de psychiatrie of de rust- en verzorgingstehuizen.
  3. Een klacht betreffende een vermoeden van fraude door een zorgverstrekker:.


De HZIV zal u naar de meeste geschikte dienst leiden afhankelijk van uw situatie.