Actief blijven bij arbeidsongeschiktheid

Actief blijven bij arbeidsongeschiktheid

Zelfs bij arbeidsongeschiktheid kunt u een aantal activiteiten blijven uitvoeren zonder uw uitkeringen te verliezen. Wij geven u een overzicht van de mogelijkheden waarbij een werkhervatting toegelaten kan worden.

Deeltijdse werkhervatting

U wenst een aangepaste activiteit te hervatten gedurende uw arbeidsongeschiktheid?  Dit kan indien u een deeltijdse werkhervatting aanvraagt. Neem hiervoor contact op met de adviserend geneesheer van uw HZIV-kantoor

Om in aanmerking te komen, moet uw aanvraag de volgende elementen bevatten:

  • een nauwkeurige beschrijving van de activiteit;
  • de naam van de werkgever;
  • de concrete uurregeling;
  • de periode van activiteit.

Als u de toestemming krijgt, moet u elke wijziging van de activiteit ter goedkeuring aan uw adviserend arts voorleggen.

Herscholing

Uw arbeidsongeschiktheid kan ook een kans zijn om een nieuwe loopbaan te starten (een nieuwe activiteit te leren). Vraag hiertoe gewoon de toestemming aan de adviserend arts van uw HZIV-kantoor.

Een gespecialiseerd centrum zal uw verwachting en motivering eerst evolueren. Daarna neemt het RIZIV een beslissing over uw dossier.

Vrijwilligerswerk

U wil onbezoldigd vrijwilligerswerk  doen (vzw, vrijwilliger).  Meld dit zo snel mogelijk aan de adviserend arts.  Hij gaat na of deze activiteit aangepast is aan uw gezondheidstoestand.

En mijn uitkering?

Door een activiteit te hervatten, zult u waarschijnlijk ook bijkomende inkomsten hebben.  Uw HZIV-kantoor zal daarom het bedrag van uw uitkering herzien.

Onbezoldigd vrijwilligerswerk heeft uiteraard geen invloed op uw uitkering.

Meer info?

Bijkomende uitleg krijgt u van het medisch kabinet of de sociale dienst van uw HZIV-kantoor.

Hervat geen activiteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid zonder vooraf uw HZIV-kantoor in te lichten.