De adviserend arts

Wie is hij?

De adviserend arts is een arts die gespecialiseerd is in de verzekeringsgeneeskunde en de lichamelijke schade. Zijn statuut werd wettelijk vastgelegd. Hij neemt zijn beslissingen naar eer en geweten in functie van de geldende reglementering.

Wat doet hij?

 • Hij geeft raad

De adviserend arts helpt u uw rechten te doen gelden. Als u arbeidsongeschikt bent, kan hij u helpen terug aan het werk te gaan door u bijvoorbeeld een mogelijkheid tot herscholing voor te stellen.

Hij kan ook aangeven waar u terecht kunt voor geschikte hulp (sociale dienst, andere instellingen,).

 • Hij geeft zijn toestemming

Voor de terugbetaling van bepaalde medische verstrekkingen of geneesmiddelen is de voorafgaande toestemming van de adviserend arts vereist.

Hij gaat na of alle voorwaarden aanwezig zijn die bijvoorbeeld duurdere verstrekkingen kunnen rechtvaardigen.

Het gaat onder andere om:

 • bepaalde geneesmiddelen of medische toestellen;
 • bepaalde chirurgische ingrepen;
 • logopedie- of orthodontiebehandelingen.
   
 • Controle van arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, kan de adviserend arts u uitnodigen voor een controle, die u verplicht moet ondergaan.

U moet, onder andere, ook een beroep doen op hem voor:

 • een deeltijdse werkhervatting;
 • het verrichten van vrijwilligerswerk;
 • een verblijf in het buitenland.

Wat als u niet akkoord gaat met zijn beslissing?

U kunt verzet aantekenen tegen de beslissing van de adviserend arts bij de arbeidsrechtbank. 

Meer info?

Uw HZIV-kantoor verschaft u graag meer info over deze procedure.