Mult-eMediatt

Mult-eMediatt

Als uw huisarts u arbeidsongeschikt verklaart, dan kunt u hem voortaan vragen om uw arbeidsongeschiktheidsattest direct elektronisch naar de juiste ontvanger te versturen. En dit dankzij de nieuwe tool Mult-eMediatt. Een vereenvoudiging waarmee iedereen is gebaat: uw arts kan zich op de behandeling concentreren en u op het genezingsproces.

Eenvoudiger, sneller, veiliger 

Mult-eMediatt is een functionaliteit die in de medische software van uw huisarts wordt geïntegreerd en waarmee hij uw arbeidsongeschiktheidsattest direct elektronisch kan versturen. 

Op basis van uw professioneel statuut (privésector, publieke sector, enz.) vindt en selecteert hij de persoon die het attest zal ontvangen samen met de specifieke informatie die deze precieze ontvanger nodig heeft. 

Zo hoeft uw arts niet te schipperen tussen verschillende modelattesten, naargelang de situatie van zijn patiënten. Zo hoeft u ze evenmin zelf binnen bepaalde termijnen, met verschillende, min of meer beveiligde middelen naar de ontvanger versturen. 

Wanneer kan uw arts uw attest voor u elektronisch versturen? 

Voorlopig kan uw huisarts dit in de volgende situaties doen: 

> Als u een zelfstandige, werknemer in de privésector of werkzoekende bent EN het betreft: 
  • een ongeschiktheid van meer dan 14 dagen 
  • of een verlenging van de ongeschiktheid 
  • of een herval in ongeschiktheid. 

Uw arts kan dan uw attest elektronisch aan het ziekenfonds bezorgen.

Als uw arts een arbeidsongeschiktheidsattest van minder dan 14 dagen opstelt, is de gebruikelijke procedure van toepassing. Hij zal u na afloop van de raadpleging een papieren attest overhandigen dat u vervolgens naar uw ziekenfonds moet versturen. 

Op termijn zal hij dit attest ook naar uw ziekenfonds kunnen versturen vanaf uw eerste dag arbeidsongeschiktheid. 

Het attest voor uw werkgever kan hij daarentegen nog niet elektronisch versturen. Hij zal u een papieren attest overhandigen dat u vervolgens aan uw werkgever kunt bezorgen.

> Werkt u voor een overheidsinstantie? 

Uw arts kan uw attest dan elektronisch naar Medex versturen vanaf uw 1edag arbeidsongeschiktheid.

Bent u verplicht om uw attest elektronisch te versturen?

Neen, er is geen verplichting: u kunt ervoor kiezen om in te stemmen met de elektronische verzending via Mult-eMediatt of om de papieren versie van uw attesten te vragen. Uw voorafgaande toestemming als patiënt is zelfs nodig opdat uw arts uw attest elektronisch kan versturen. 

Wenst u uw attesten liever op papier te ontvangen, dan moet u ze zelf naar de ontvangers versturen. 

U kunt zich op elk moment bedenken, door uw toestemming te verlenen of in te trekken. 

Als u ermee hebt ingestemd dat uw arts uw attest elektronisch verstuurt, dan kunt u ervoor kiezen om een ontvangstbevestiging ofwel in uw eBox Burger ofwel op papier te krijgen. 

Mult-eMediatt moet daarvoor uiteraard al wel in de software van uw huisarts zijn geïntegreerd. Aarzel niet om hem te vragen of hij al over deze functionaliteit beschikt. 

ICT-tools ten dienste van de gezondheid 

Deze nieuwe tool wordt momenteel in de medische software van de huisartsen geïntegreerd en ligt in de lijn van de administratieve vereenvoudiging als leidraad voor onze gezondheidszorgprojecten en in het bijzonder voor onze eGezondheidsprojecten. 

eGezondheid pleit voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om de zorg en toegankelijkheid te ondersteunen en te verbeteren.