Vind de weg terug naar werk

terug naar werk

Er zijn verschillende routes beschikbaar als je terug wil gaan werken.

Je kan concrete hulp krijgen om weer aan het werk te gaan. Je kan bijvoorbeeld een oplossing vinden met je werkgever, een nieuwe, meer geschikte baan vinden of een stage beginnen om je te heroriënteren.

Ontdek hier wie je daarbij kan helpen.

Via de adviserende arts (route A)

Ben je al meer dan een jaar arbeidsongeschikt? De adviserende arts van uw HIZIV-kantoor bekijkt of je gezondheidstoestand een mogelijke terugkeer naar werk toelaat. Als dat het geval is, kan hij de procedure starten of de Terug naar Werk coördinator vragen contact met je op te nemen om dit te bespreken.

De coördinator werkt voor de HZIV. Hij legt je uit welke hulp je kan krijgen om weer aan het werk te gaan.

Uit eigen initiatief (route B)

Op elk moment van je arbeidsongeschiktheid kan je contact opnemen met de medische dienst van je HZIV-kantoor of met onze Terug naar Werk coördinator: @email

Je kan ook een afspraak maken met de bedrijfsarts van je werkgever.

Via een tewerkstellingsdienst (route C)

Ben je al meer dan een jaar arbeidsongeschikt en krijg je al hulp van je regionale tewerkstellingsdienst? Als je gezondheid het toelaat, zal deze je begeleiden naar een aangepaste terugkeer naar werk.

Afhankelijk van je woonplaats kan je contact opnemen met:

Via de bedrijfsarts (route D)

Ben je opnieuw arbeidsongeschikt na een poging tot re-integratie bij je werkgever? Als je de capaciteit en de wil hebt om te werken, is er nog een route om te proberen: 

  • In Vlaanderen kan je jezelf spontaan aanmelden bij de VDAB.
  • Voor Brussel (Actiris) en Wallonië (Forem) zal het binnenkort mogelijk zijn om jezelf spontaan aan te melden bij de regionale arbeidsdienst om een traject te starten.

Meer info?

De medische dienst van je HZIV-kantoor staat tot je dienst. Je vindt meer details op onze website (rubriek Uitkering arbeidsongeschiktheid), bij de Terug naar Werk coördinator en op de website van het RIZIV (thema Socio-professionele re-integratie).