Alles over de eBox

Velen weten het nog niet maar iedereen met een Belgische elektronische identiteitskaart (e-ID) beschikt ook over een officiële elektronische berichtenbox: de eBox.

De eBox

Dit berichtensysteem laat de instellingen voor sociale zekerheid toe om u op een elektronische en beveiligde manier berichten en officiële documenten te sturen. De instellingen die deze box gebruiken zijn onder andere de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), de (FPD) Federale Pensoendienst en nu ook de HZIV...

Wat vindt u in uw eBox?

De eBox laat toe u elektronisch documenten te bezorgen. De HZIV stuurt na iedere terugbetaling uw kwijtingen naar uw eBox. Dat gebeurt ook als u vroeg om deze op papier te krijgen.

De documenten in de eBox blijven 6 maanden beschikbaar. Indien u ze langer wenst te bewaren, kunt u ze opslaan op uw computer.

Wie heeft een eBox?

Iedereen die beschikt over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs, heeft ook een eBox.

Bezoek de website www.mysocialsecurity.be om uw eBox te activeren. Daarvoor heeft u een kaartlezer en de PIN code(s) van uw identiteitskaart nodig. Het werkt zoals een sessie van Tax-on web. U kunt ook itsme(c) gebruiken

Eens uw eBox is geopend kunt u de berichten sorteren op basis van de afzender. Als u op de HZIV  sorteert, zal u misschien vaststellen dat er al een aantal kwijtingen op u wachten…

Personen ten laste

De eBox is individueel. U zult er dus alleen documenten van u en de personen ten uwen laste (jonger dan 18 jaar) terugvinden.

Vanaf hun 18e verjaardag kunnen uw personen ten laste hun kwijtingen in hun eigen eBox consulteren.

Codes van uw kaart vergeten?

Indien u de codes van uw e-ID bent vergeten, kunt u aan de FOD Binnenlandse zaken vragen om u nieuwe codes te bezorgen.

Het volstaat daarbij om het online aanvraagformulier op www.ibz.rrn.fgov.be in te vullen (uw rijksregisternummer zal worden gevraagd). Uw stad/gemeente zal u dan uitnodigen om de codes (na een wachttijd van ongeveer drie weken) te valideren op de dienst bevolking.

Geen kaartlezer?

U kunt een kaartlezer kopen in om het even welke winkel voor informaticabenodigdheden. Verzeker u ervan dat de lezer de Belgische identiteitskaart kan lezen!

Meer info?