Sociale dienst

Sociale dienst

De sociale dienst houdt zitdagen in de diverse kantoren van de HZIV. Deze zitdagen zijn op sommige momenten vrij toegankelijk maar je kan ook steeds een afspraak maken. Indien nodig brengt een maatschappelijk werker ook een huisbezoek. 

De sociale dienst biedt een "algemene” dienstverlening die tegemoet komt aan de sociale behoeften van de leden en gerechtigden, die zelf de stap hebben gezet  of die door andere werden doorverwezen.

De HZIV behartigt de belangen van verschillende doelgroepen. Naast de dienstverlening aan de leden is er ook de dienstverlening aan de houders van de verschillende statuten voor oorlogsslachtoffers, de terreurslachtoffers en de zeevarenden. De sociale dienst biedt aan al deze groepen een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aan.  

Psycho-sociale ondersteuning

De sociale dienst kan eerst en vooral een luisterend oor bieden en een steun zijn wanneer die nodig is. Door aandacht te hebben voor het volledige verhaal kan de maatschappelijk werker inzicht krijgen in de situatie en de specifieke noden herkennen en benoemen.

Deze gesprekken verlopen steeds vertrouwelijk en op vrijwillige basis.

Wanneer de hulpvraag dit vereist, kan er worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde diensten. Dit gebeurt steeds in samenspraak.

Toegang tot de sociale rechten

Sommige rechten worden automatisch toegekend, voor andere rechten moet er dan weer een aanvraag ingediend worden. Sommige situaties vereisen een herziening of verlenging.

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst kunnen je informeren over al deze sociale rechten en plichten. Ze kunnen je ook ondersteunen bij een aanvraag, verlenging of herziening van een tegemoetkoming, steunmaatregel of uitkering.

Administratieve ondersteuning

De sociale dienst kan samen met jouw een antwoord zoeken en dit zowel op vragen met betrekking de verplichte ziekteverzekering (uitkering, gezondheidszorgen, jouw specifieke statuut… ) als op andere administratieve vragen.

De sociale dienst werkt hiervoor samen met andere diensten binnen de HZIV (medische dienst, directie oorlogs-en terreurslachtoffers… ) en beschikt over een uitgebreid netwerk buiten de HZIV.

Financiële problemen

Onze sociale dienst kan helpen wanneer er moeilijkheden op financieel vlak worden ervaren. Onze maatschappelijk werkers beschikken over een uitgebreid netwerk en hebben een goede kennis van mogelijkheden tot hulp. In een sfeer van wederzijds vertrouwen kan naar een oplossing gezocht worden.

Naast de maatschappelijk werkers beschikt de sociale dienst ook over de expertise van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting die worden tewerkgesteld binnen de HZIV.