Opgelet voor frauduleus e-mailbericht

email

Een frauduleuze e-mail wordt momenteel rondgestuurd. Er wordt daarbij gevraagd om een verplichte toeslag van 100 EUR te betalen om uw ziekteverzekering te behouden. De betaling zou via www.sneltegoed.nl moeten gebeuren en er wordt gevraagd om te klikken op enkele links. Dit bericht lijkt afkomstig van de FOD Volksgezondheid.

Wij raden u ten stelligste aan om niet te reageren op dit bericht en zeker niet te klikken op de links, ook niet op de unsubscribe link!

Wij wijzen u erop dat de HZIV of een andere overheidsinstelling u nooit per e-mail zal vragen om te betalen via een (buitenlandse) website. Wij hebben een afbeelding van deze e-mail gemaakt zodat u deze kunt herkennen.

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij uw HZIV-kantoor.