Alles elektronisch betalen?

Alles elektronisch betalen?

Vanaf 1 juli moeten bedrijven ten minste één systeem voor elektronische betaling aanbieden. Dit is een wettelijke verplichting.

Zelfs bij de dokter!

Deze verplichting geldt ook voor alle zorgverstrekkers! Bij de dokter, bij de kinesitherapeut of in een ziekenhuis... U moet hen elektronisch kunnen betalen voor de verstrekte zorg, ongeacht of

  • de zorgen terugbetaald worden door de HZIV;
  • de zorgen verleend worden in het kabinet of bij een huisbezoek.

Er mag ook geen meerkost aangerekend worden voor het gebruik van een elektronisch betaalmiddel.

Welk elektronisch systeem?

De zorgverstrekker kan zelf het systeem kiezen: 

  • betaalterminal met bankkaart;
  • contactloos betalen via een betaalapp;
  • bankoverschrijving;
  • ...

Het gekozen systeem geniet misschien niet uw voorkeur maar u kunt geen andere mogelijkheid eisen.

U kunt ook nog altijd contant betalen. Een contante betaling kan trouwens nooit geweigerd worden. 

Als u contant betaalt gelden de afrondingsregels.

Getuigschriften voor verstrekte hulp

Betaalt u elektronisch? Het betaalbewijs (ticket, ontvangstbewijs, ...) heeft niet dezelfde waarde als een officieel getuigschrift voor verstrekte hulp: u hoeft dit dus niet aan uw HZIV-kantoor te bezorgen.

U ontvangt geen echt getuigschrift van uw zorgverstrekker omdat:

  • hij het getuigschrift zelf bezorgt aan de HZIV via elektronische weg (eAttest). U hoeft dus zelf niets te doen om terugbetaald te worden;
  • de verstrekte zorgen niet worden terugbetaald.

Praat erover met uw zorgverstrekker bij de uitvoering van de betaling.