Asbest

Asbest is een minerale vezel die in de natuur voorkomt en in mijnen wordt ontgind.  De isolerende eigenschappen en de hoge weerstand aan vlammen, hitte en elektriciteit zijn al lang gekend. Toch is er een keerzijde aan deze medaille.

Gebruik

De eigenschappen en de gunstige prijs hebben het industrieel gebruik van asbest bevorderd. Het is dus jarenlang gebruikt in zowel de bouw- (daken, bekledingen, plamuur, kabels, leidingen…)  als in mechanische toepassingen (remvoeringen).

Toxiciteit

Asbest heeft één groot nadeel: in bepaalde vormen is het product schadelijk. Wanneer het afbrokkelt of beschadigd wordt, kan het schadelijk stof produceren.

Asbeststof is onzichtbaar en verspreidt zich in de lucht die we inademen. Het stof zet zich vast op onze longen en kan grote ademhalingsproblemen en ziektes veroorzaken. 

De ziektes worden soms pas vele jaren na de blootstelling ontdekt. Arbeiders in de bouw zijn het meest betrokken maar ook particulieren, die in een asbestrijke omgeving wonen, ontsnappen er niet aan.

Gevaar

Het gebruik van asbest is al verboden in België sinds 1998. Ondanks dit verbod werd het gedurende een eeuw zo intensief gebruikt dat asbest nog aanwezig is in veel oude gebouwen.

Het gevaar komt van het stof… verwarmingsbuizen, betegeling, isolatie of leien: als ze in goede staat zijn kunt u ze eventueel behouden. Vermijd wel het schuren, zagen of doorboren van het materiaal.

Slachtoffers van asbest

Personen die een ziekte hebben opgelopen door het gebruik van asbest door hun beroepsactiviteiten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een schadevergoeding bekomen bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). Meer info op: https://www.asbestfonds.be/home

Ons advies 

Mocht u vaststellen dat er asbest in uw woning aanwezig is, doe dan een beroep op een gespecialiseerd bedrijf om het te verwijderen. Het gevaar ontstaat immers bij de behandeling van het materiaal, vooral wanneer het beschadigd is…

Meer info?

Een volledig dossier over dit thema is beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. U vindt er bijkomende info en praktische tips.