Bye bye HZIV-info op papier?

Bye bye HZIV-info?

Het is 20 jaar geleden dat wij de eerste editie van ons ledenblad, HZIV-info, aan u bezorgde en dit met de bereidwillige medewerking van de postbodes. Gedurende deze periode hebben wij u elke 2 maanden een verse lading nieuws over de HZIV en de ziekteverzekering verschaft. Uiteraard was er ook steeds plaats voor thema’s rond gezondheid.

We willen deze historische periode afsluiten door de manier waarop we u dit ledenblad bezorgen te herbekijken. Daar zijn immers goede redenen voor.

Tot nu toe kreeg iedere titularis automatisch een exemplaar van HZIV-info in de bus. Dat zorgde er voor dat sommige gezinnen meerdere exemplaren ontvingen. Dat is niet alleen een verspilling van papier maar ook een belasting van het milieu. Zeker nu er steeds meer alternatieven bestaan. 

Vanaf 1/1/2023 zal u daarom niet langer automatisch een nieuwe editie ontvangen maar enkel als u zelf aangeeft het ledenblad te willen blijven ontvangen.

U kan dat aan uw HZIV-kantoor vragen. Op termijn zal het ook mogelijk zijn om online uw voorkeur aan te passen via HZIV-online (Mijn dossier).

Alternatieven

Als u geen papieren versie van ons ledenblad ontvangt, kunt u toch op de hoogte blijven. De laatste 6 nummers zijn immers online te vinden op www.hziv.be in de rubriek HZIV-info (onderaan elke pagina).

Wie actief is op Twitter kan ons volgen (@_HZIV_) en krijgt zo telkens een bericht als wij een nieuwe editie van HZIV-info hebben gepubliceerd.

Andere voordelen

De digitale versies hebben nog een ander voordeel. Zij kunnen continu bijgewerkt worden en zijn dus actueler dan de papieren versie, bovendien is er geen beperking van ruimte waardoor er extra info (tabellen, links, foto’s,…) kan toegevoegd worden.

Wij zijn klaar om u ook de volgende 20 jaar te voorzien van belangrijke info over de ziekteverzekering!

 

Volg ons op twitter