Het Terug naar Werk-Traject (TNW-T)

Het Terug naar Werk-Traject

U bent arbeidsongeschikt en zou graag het werk hervatten? In een vrijwillig traject kunt u voortaan rekenen op een gepersonaliseerde begeleiding om aangepast werk, een andere job of een opleiding te vinden.

Voor wie?

U kunt een Terug naar Werk-traject starten als de adviserend arts van de HZIV oordeelt dat u over  voldoende fysieke en mentale capaciteiten beschikt.

Het traject opstarten?

U kunt dit zelf aanvragen via onze Terug naar werk-coördinator (zie contactgegevens op het einde van dit artikel). Dit is mogelijk op eender welk moment van uw arbeidsongeschiktheid.

Ofwel verwijst de adviserend arts u door naar onze Terug naar werk-coördinator voor een eerste contact.

In bepaalde gevallen ontvangt u dan een vragenlijst om in te vullen (eventueel met de hulp van de coördinator). Bezorg ons deze vragenlijst binnen de 2 weken terug.

Hoe verloopt een traject?

Of u er zelf naar gevraagd hebt, dan wel of het traject door een derde voorgesteld werd, het terug naar werk traject begint altijd met een onderzoek door de adviserend arts van uw situatie en meer bepaald van uw capaciteiten.

Als laatstgenoemde oordeelt dat een werkhervatting niet mogelijk is, dan wordt het project niet opgestart. Als alles in orde is, kan het traject beginnen.

De coördinator zal contact met u opnemen binnen de maand volgend op het eerste contact.

De Terug naar Werk-coördinator (TnWC)

De coördinator werkt voor de HZIV. De coördinator is geen arts maar verstrekt u alle nodige info over de hulp waar u recht op hebt.

Hij onderzoekt of het mogelijk is om een gepaste of aangepaste activiteit te hervatten.

  • Hij helpt u bij de keuze van een gepaste job.
  • Hij begeleidt u in de keuze naar een geschikte beroepsopleiding.
  • Hij verwijst u door naar de arbeidsarts als u reeds een arbeidsovereenkomst hebt.

Meer info?

Meer info vindt u op onze website: 

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/het-terug-naar-werk-traject

Als u contact wilt opnemen met een coördinator, stuurt u een mailtje met vermelding van uw socialezekerheidsnummer (INSS) en uw vraag naar:

@email