Pas afgestudeerd?

Pas afgestudeerd?

Als je allerlaatste examens erop zitten en je studies beëindigd zijn, dan moet je je in bepaalde gevallen als gerechtigde inschrijven bij de HZIV. Als student ben je immers verzekerd via je ouders. Na verloop van tijd moet je echter zelf aansluiten bij een ziekenfonds.

Dat is het geval:

  • als je binnenkort 25 wordt,
  • of als je begint te werken,
  • of wanneer je wachttijd (werkloosheidsverzekering) verstreken is.

Voordelen?

Lid zijn van de HZIV geeft je recht op alle voordelen van de verplichte ziekteverzekering. Die voordelen zijn bij alle ziekenfondsen gelijk.

Dankzij de verplichte verzekering heb je recht op:

  • terugbetaling van kosten voor gezondheidszorg (medicijnen, dokterskosten, ziekenhuisopname...);
  • een uitkering bij loonverlies (door ziekte, invaliditeit of ouderschap).

Omdat de HZIV geen aanvullende verzekering aanbiedt, betaal je ook geen bijdrage. Dit levert je een leuke besparing op.

Meer info?

Voor meer info over de inschrijvingsprocedure kan je terecht bij één van onze plaatselijke kantoren of bij onze communicatiedienst.

Vertel het verder!