Raadpleging op afstand

Raadpleging op afstand

Vanaf 1 augustus 2022 is er een nieuwe regeling voor raadplegingen op afstand. De tijdelijke regels die van toepassing waren tijdens de pandemie worden dus vervangen.

Waarover gaat het?

Als uw arts akkoord gaat, kunt u een raadpleging vragen per telefoon of via video. U hoeft zich in deze gevallen dus niet naar het kabinet van de arts te verplaatsen.

Deze raadplegingen vereenvoudigen in bepaalde gevallen de opvolging van uw medisch onderzoek maar vervangen geenszins de fysieke onderzoeken die uw arts nodig heeft om zich een beeld te vormen van uw gezondheidstoestand.

Niet alles is dus mogelijk via een raadpleging op afstand.

Nieuwe voorwaarden

Het aantal raadplegingen op afstand is niet beperkt. Er moeten echter een aantal voorwaarden nageleefd worden om de kwaliteit van de verstrekte zorgen te verzekeren. 

De raadpleging moet plaatsvinden bij: 

  • uw gebruikelijke huisarts;
  • de arts-specialist waarnaar uw gebruikelijke huisarts u doorverwezen heeft;
  • de wachtdienst voor algemene geneeskunde.

Tijdens de raadpleging moet de arts eveneens:

  • toegang hebben tot uw dossier;
  • gebruik maken van een platform dat de informatieveiligheid garandeert tijdens de videoconsultaties.

Hoe werkt het?

Het is nodig dat de arts raadplegingen op afstand aanvaardt. Neem contact op met de arts zoals voor gewone raadplegingen in het kabinet. Bel de arts uiteraard niet op eender welk tijdstip van de dag of nacht.

Als patiënt betaalt u voor deze raadpleging uitsluitend uw persoonlijk aandeel (remgeld). De HZIV zal de rest rechtstreeks met uw arts afhandelen. 

U moet dus geen documenten indienen om terugbetaald te worden.