Zoeken op geneesmiddel

Geef een deel van de naam in en klik op 'Toepassen' om de resultaten te zien.

Gratis geneesmiddelen

De gratis geneesmiddelen kan de oorlogsinvalide afhalen bij de apotheker als hij beschikt over een voorschrift van de arts (roze voorschriftenblaadje of een voorschrift van de geneesheer waarop de invalide één der etiketten gekleefd heeft die hem werden afgeleverd door de HZIV).

Geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een goedkeuring

a. Geneesmiddelen voor gebruik gedurende een korte periode

Die geneesmiddelen kan de oorlogsinvalide gratis afhalen bij de apotheker wanneer zijn doktersvoorschrift voorzien is van de stempel 'goed voor aflevering' van de adviserende arts van de HZIV.

b. Geneesmiddelen voor langdurig gebruik

Bij akkoord van de adviserende geneesheer van de HZIV krijgt de invalide een attest met een volgnummer, de ingangsdatum, de benaming, de verpakking en de dosering van het geneesmiddel. Met dat attest kan hij het geneesmiddel gratis gaan afhalen bij de apotheker. 

De oorlogsinvalide moet het attest terugsturen naar de adviserende arts van de HZIV:

  • wanneer het volledig ingevuld is door de apotheker en hij een nieuw attest wil krijgen
  • wanneer de verpakking van het geneesmiddel verandert
  • wanneer hij van geneesmiddel verandert. Een verandering moet medisch verantwoord worden door de behandelende arts. 

Opmerkingen:

Alle voorschriften moeten uitgeschreven worden op de roze farmaceutische blaadjes van de HZIV of, wanneer de HZIV geen roze blaadjes meer aflevert, op een geneesmiddelenvoorschrift van de geneesheer waarop de invalide één der etiketten, afgeleverd door de HZIV, moet kleven.

De voorschriften zijn geldig tot het einde van de derde maand die volgt op, ofwel de datum waarop het voorschrift werd opgemaakt, ofwel de datum waarop de arts de behandeling wenst uit te voeren.

Het kan voorkomen dat een oorlogsinvalide betaald heeft voor een geneesmiddel waarvoor hij een goedkeuring nodig had, vooraleer hij over die goedkeuring beschikte. In dat geval kan de HZIV het geneesmiddel terugbetalen als de adviserende arts zijn goedkeuring geeft en de invalide een formulier model 704, ingevuld door de apotheker, kan voorleggen. Als de adviserende geneesheer zijn goedkeuring geeft, moet de derdebetalersregeling toegepast worden en wordt het formulier 704 niet meer aanvaard voor de terugbetaling.

Iedere goedkeuringsaanvraag moet vergezeld zijn van een uitvoerig medisch attest dat de behandeling verantwoordt en moet gericht worden aan:

De adviserend geneesheer van de HZIV
Directie Oorlogsslachtoffers
Troonstraat 30A
1000 Brussel

Insulinespuiten

Insulinespuiten kunnen gratis afgeleverd worden door de apotheker. Wil de patiënt ze onmiddellijk gratis kunnen meenemen, dan moet de dokter ze op hetzelfde voorschrift zetten als de insuline en dat, per schijf van tien spuiten, met een maximum van dertig spuiten per voorschrift.

Het Instituut komt niet tussen in de kosten voor andere spuiten.

Reactieve strips voor insulineafhankelijken

De reactieve strips voor insulineafhankelijken worden op basis van 400 strips per jaar terugbetaald.