Adreswijziging

Wat doen als u verhuisd bent?

Als u verhuisd bent, moet u uw adreswijziging officieel bekendmaken in het gemeentehuis van uw nieuwe gemeente. Daar wordt uw officieel adres aangepast in het rijksregister.

Na enige tijd zal deze wijziging automatisch overgenomen worden in het ledenbestand van de HZIV. Uw HZIV-kantoor stuurt u vervolgens kleefbriefjes met uw nieuw adres.

Verwacht u post?

Woont u al op uw nieuw adres, maar heeft u nog geen nieuwe kleefbriefjes ontvangen? Als u belangrijke post verwacht van uw HZIV-kantoor, bijvoorbeeld van de adviserend geneesheer, kunt u er uw nieuw adres meedelen.

Post doorsturen

U kunt eventueel aan bpost vragen om uw post tijdens een bepaalde periode automatisch door te sturen naar uw nieuw adres.

Dit is een betalende dienst. De prijs hangt af van de duur van de gekozen periode.

U vindt meer info over deze dienst op dmm.bpost.be  U kunt ook informatie opvragen aan het loket van bpost of telefoneren naar het nummer 022 012345.