Alzheimer: wanneer ons geheugen het laat afweten...

De ziekte van Alzheimer is een aftakelingsziekte die hersenletsels veroorzaakt.

Door de veroudering van de bevolking en de langere levensverwachting zullen we hoe langer hoe meer met deze ziekte geconfronteerd worden. In België lijden ongeveer 85.000 personen aan Alzheimer. Het is de voornaamste oorzaak van dementie bij bejaarden.

Wat zijn de symptomen?

Hieronder worden de belangrijkste symptomen opgesomd.

 • Stoornissen van het korte-termijngeheugen: U stelt verscheidene malen dezelfde vraag, u heeft moeite om recente gebeurtenissen te herinneren, hoewel u zich nog heel goed de oudere herinnert.
 • Cognitieve stoornissen: U ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van taken uit het dagelijkse leven (tafel dekken, zich wassen...)
 • Humeur- en gedragsstoornissen: Verdriet en vreugde lossen elkaar zonder reden af; u wordt prikkelbaar, nerveus, agressief en paniekerig.
 • Desoriëntatie in tijd en ruimte: U loopt verloren in uw eigen straat, u weet niet meer in welk jaar we leven...
 • Moeilijkheden bij het behandelen van abstracte kwesties: U heeft moeite met getallen, geld, het uur...

Wees niet onnodig bezorgd!

Iedereen vergeet wel eens een afspraak of een naam. Het is normaal dat men af en toe iets vergeet. Als de symptomen echter herhaaldelijk voorkomen en verergeren, moet aan de alarmbel getrokken worden.

Hoe kunnen we deze ziekte diagnosticeren?

Praat erover met uw huisarts.

Hij zal eerst en vooral een paar testen uitvoeren. Als hij de verschijning van de ziekte vermoedt, zal hij u doorverwijzen naar een neuroloog of een geheugencentrum. U zult een medisch onderzoek ondergaan dat onder andere bestaat uit:

 • neurologische en psychologische testen;
 • een hersenscan;
 • biologische onderzoeken (bloedproef, urine-onderzoek).

De getuigenissen van uw naasten zijn hierbij zeer belangrijk. Ze kunnen de arts helpen de diagnose van de ziekte geleidelijk te stellen en de andere ziekten met gelijkaardige symptomen uit te sluiten.

Welke behandelingen bestaan er?

Men is er nog niet in geslaagd om de ziekte van Alzheimer te genezen. De oorzaken van deze ziekte zijn immers nog onbekend.

Er bestaan wel geneesmiddelen die de symptomen van deze ziekte verzwakken en stabiliseren: Aricept, Exelon, Reminyl en Ebixa. Ze worden terugbetaald na het akkoord van de adviserend geneesheer van uw gewestelijke dienst. De betrokkenheid van de patiënt bij het actieve leven zorgt ervoor dat de patiënt langer van een zekere autonomie kan blijven genieten.

Meer info?

 • De Belgische Alzheimerliga
 • Telefoon: 0800 15 225 (gratis in België)
 • @email