Astma en COPD

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen waardoor ze vernauwen en prikkelbaar worden. De symptomen zijn kortademigheid, piepende ademhaling, last van slijmen, hoesten en zich benauwd voelen.

Wat zijn de oorzaken?

Er zijn meerdere oorzaken voor het ontwikkelen van astma. Astma is een gevolg van een genetische voorbestemdheid in combinatie met bepaalde omgevingsfactoren zoals allergie, tabaksrook en luchtvervuiling.

Het eigen immuunsysteem reageert abnormaal op allergenen in de lucht. Allergenen zijn stoffen (zoals huisstofmijt, haartjes van huisdieren, pollen van gras of bomen) die allergische reacties kunnen opwekken. Ze zorgen ervoor dat de slijmvliezen van de luchtwegen opzwellen en ontstoken raken.

Diagnosestelling en behandeling

De arts baseert zich op diverse criteria om te bepalen of de ziekte "gedeeltelijk onder controle", "onder controle" of "niet onder controle" is. De behandeling is opgedeeld in verschillende stappen naarmate de ziekte onder controle is.

Wat is COPD?

COPD staat voor "chronische obstructieve longziekten". De bekendste vorm is chronische bronchitis:

  • de luchtwegen zijn constant ontstoken;
  • de luchtwegen vernauwen;
  • de slijmproductie stijgt, waarbij de patiënten moeten hoesten;
  • de kortademigheid neemt geleidelijk aan toe.

Wat zijn de oorzaken?

De belangrijkste oorzaak is roken (90%). Andere oorzaken zijn luchtvervuiling, blootstelling aan irriterende stoffen op het werk en in mindere mate erfelijkheid.

Diagnose en behandeling

De arts bepaalt de ernst en het stadium van de ziekte aan de hand van objectieve metingen. Voor elk stadium is er dan een behandelingsschema.