Astma: gratis begeleiding

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Droge hoest, verstikkingsverschijnselen en een fluitende ademhaling: de ziekte veroorzaakt soms indrukwekkende aanvallen…

Oorzaken?

Wanneer de patiënt geen astmaaanval heeft vertoont hij ook geen symptomen. Een reeks van factoren kan echter op ieder ogenblik astma aanwakkeren:

  • Allergie of ademhalingsinfecties;
  • Irritatie van de longpijp (luchtvervuiling, tabak,…)
  • Stress, fysieke inspanningen of koude 

Soms ontstaat een aanval zonder een duidelijke oorzaak.

De juiste behandeling

Astma wordt meestal behandeld door een dagelijkse inhalering van corticoïden. Deze behandeling heeft, indien ze goed wordt opgevolgd, een afdoend effect voor de meeste patiënten. 

Apothekers bieden een begeleidend gesprek aan om goede gewoontes aan te leren voor patiënten die een dergelijke behandeling volgen.

Aan volgende voorwaarden moet worden voldaan:

  • geen begeleidend gesprek te hebben gehad de voorbije 12 maanden;
  • de symptomen van astma werden vastgesteld vóór de leeftijd van 50 jaar;
  • de behandeling is niet afdoend genoeg.

Welke begeleiding?

De begeleiding door de apotheker bestaat uit twee individuele gesprekken van een kwartier. Deze gesprekken vinden enkel plaats op afspraak in de apotheek (in een aangepast lokaal) en volgen elkaar binnen enkele weken op.

Tijdens het eerste gesprek zal de apotheker zich vergewissen van de verwachtingen, de motivatie en de ervaringen van de patiënt. Hij/Zij zal de patiënt uitleggen wat astma en de behandeling inhouden en hem adviseren. Een tweede gesprek moet toelaten om de toestand en de eventueel ontdekte problemen te bespreken.

De patiënt ontvangt een verslag van ieder gesprek. Indien de patiënt zijn akkoord geeft worden deze ook aan zijn behandelende arts overgemaakt.

De begeleiding is volledig gratis: de apotheker zal rechtstreeks door de HZIV worden betaald.