Betaald bedrag

Soms melden verzekerden ons een "fout" op hun kwijtingen voor geneeskundige verzorging. Het bedrag in de kolom "betaald" stemt niet overeen met het bedrag dat men in werkelijkheid aan de arts betaald heeft. Een fout... die geen fout is.

Het getuigschrift voor verstrekte hulp

Weten hoe de terugbetalingsprocedure verloopt, kan dit verschil verklaren. 

Alles begint met een document dat u ons toestuurt: het getuigschrift voor verstrekte hulp. Op dit document vult de arts de zorgen in die hij u verstrekt heeft.

Elke zorg wordt voorgesteld door een cijfercode. Aan elke code zijn terugbetalingstarieven verbonden die afhangen van een aantal voorwaarden.

Wanneer onze medewerkers het getuigschrift ontvangen, controleren ze eerst de geldigheid van het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Daarna voeren ze alle vermeldingen van de arts in ons informaticasysteem in en wordt de overschrijving voor uw terugbetaling voorbereid.

Vermeldingen van de arts

Onze medewerkers kunnen natuurlijk enkel vaststellen wat de arts op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeld heeft. Hieruit ontstaat het verschil tussen de "betaalde prijs" op de kwijting en het bedrag dat u zich herinnert betaald te hebben aan de arts.

Als het getuigschrift voor verstrekte hulp geen betaald bedrag vermeldt, of als het onleesbaar is, staat het betaalde bedrag niet op de kwijting.  Enkel het officieel tarief wordt dan vermeld en gebruikt om het bedrag van de terugbetaling, het eigen aandeel en de eventuele supplementen die u zelf moet betalen, te bepalen.

Gevolgen?

Dit kan vooral vervelend zijn wanneer u, bovenop uw verzekering bij de HZIV, een privéverzekering afgesloten heeft (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ...). Voor de terugbetaling baseren de verzekeringen zich meestal op de kwijtingen van de HZIV. Zij vergoeden u dan (deels) de bedragen die niet gedekt zijn door de verplichte ziekteverzekering.

Vermeldt uw kwijting echter het officiële tarief, dan kunt u wat u meer betaald heeft niet meer van uw privéverzekeraar terugvorderen.

Hoe voorkomen?

Er is slechts één oplossing om dit te vermijden: vraag aan uw arts om de werkelijk betaalde prijs op het getuigschrift voor verstrekte hulp te vermelden.

Vermeld in ieder geval niet zelf het bedrag op het getuigschrift voor verstrekte hulp! Elke onregelmatige wijziging op dit document kan het getuigschrift ongeldig maken waardoor wij uw zorgen niet meer kunnen vergoeden.

Het eAttest

Sinds enige tijd kunnen de artsen het getuigschrift voor verstrekte hulp rechtstreeks aan de HZIV bezorgen. Dit eAttest wordt elektronisch verwerkt en de terugbetaling verloopt dus veel sneller.

In dit geval, krijgt u het getuigschrift voor verstrekte hulp echter niet meer in handen, en kunt u dus de inhoud niet controleren. Als u een kwijting nodig heeft met de vermelding van het werkelijk betaalde bedrag, moet u aan uw arts vragen het bedrag duidelijk in het eAttest te vermelden vóór hij het doorstuurt.