Covid-19: Nog altijd tot uw dienst

Terugbetalingen

Om getuigschriften voor verstrekte hulp te versturen, kunt u nog steeds gebruik maken van de gratis portbetaalde omslagen van de HZIV.

De terugbetaling gebeurt dan via overschrijving op uw bankrekening.

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, moet u dit melden aan de hand van het klassieke getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid.

Door de lockdown zal de HZIV geen sanctie opleggen als de arbeidsongeschiktheid laattijdig ingediend wordt, ook niet als het gaat om een verlenging van de arbeidsongeschiktheid of een herval. 

Deze uitzondering geldt voor alle getuigschriften waarop een poststempel aangebracht werd vanaf ten vroegste 18 maart 2020 of die de HZIV ontvangen heeft zonder poststempel ten vroegste vanaf diezelfde datum (via mail of in onze brievenbus). 

Adviserend arts

Alle oproepingen bij de adviserend arts zijn geschorst. Voor zover dit nog niet gebeurd is, zal U hierover persoonlijk ingelicht worden.

Sociale dienst

Ook de permanenties van de sociale dienst zijn geschorst.

U kunt ons wel nog steeds per mail of telefonisch bereiken.