De medische dienst is er voor u!

De medische dienst is er voor u

Elk HZIV-kantoor heeft een medische dienst. Zij oordelen over uw arbeidsongeschiktheid en beslissen of deze erkend wordt en eventueel recht geeft op een uitkering. Ze werken ook mee aan het Terug naar werk traject.

Arbeidsongeschiktheid melden

De medische dienst volgt uw arbeidsongeschiktheid op. Elke ziekte waardoor u niet kan werken dient u daarom meteen te melden. Samen met uw arts vult u daarom het “formulier vertrouwelijk” in.

Bij elke verandering van uw situatie moet u de medische dienst informeren. Doe dit zo vlug mogelijk want u riskeert een financiële sanctie!

Opvolging

De medische dienst zal uw dossier opvolgen om een onderbouwde beslissing te kunnen nemen.

Tijdens een eerste jaar arbeidsongeschiktheid zal u meermaals uitgenodigd worden door de adviserend arts. Als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, word u minder vaak opgeroepen. Er wordt telkens rekening gehouden met uw ziektebeeld.

Breng steeds alle relevante medische documentatie mee.

Als de uitnodiging onhaalbaar is voor u, contacteer dan vooraf uw medische dienst. Als u niet opdaagt wordt uw uitkering geschorst. Een schorsing kan enkel geschrapt worden door een gegronde reden.

U kan ook gecontacteerd worden per email of telefoon.

De adviserend arts of een medisch assistent kan ook een bezoek bij u aan huis brengen. Zo’n gerichte en onaangekondigde controle gebeurt op vraag van het RIZIV.

Terug naar werk

Bij 10 weken arbeidsongeschiktheid zal u een vragenlijst ontvangen. U bent verplicht deze vragenlijst in te vullen. Het nalaten hiervan kan zorgen voor een verplichte uitnodiging.

Naast de beoordeling van uw gezondheidstoestand, zal de adviserend arts ook een inschatting maken van uw mogelijkheden om opnieuw aan de slag te gaan. Samen kan een plan van aanpak opgesteld worden of een doorverwijzing naar de Terug naar Werkcoördinator gebeuren. Het plan van aanpak kan bestaan uit een (deeltijdse) werkhervatting, een opleiding of doorverwijzing naar de VDAB,…  

Is de sprong naar regulier werk te groot dan kan vrijwilligerswerk een oplossing zijn. Meld ons telkens uw plannen vóór u aan de slag gaat.

Extra taken

Naast arbeidsongeschiktheid behandelt de medische dienst ook de aanvragen voor geplande medische zorg in het buitenland, aanvragen van tussenkomst door het bijzonder solidariteitsfonds en aanvragen voor een tussenkomst gezondheidszorgen.

Contacteer ons

Neem altijd op voorhand contact op met uw medische dienst als u arbeidsongeschikt bent en wil reizen, het werk hervatten of bij specifieke vragen.