De mondhygiënist

De mondhygiënist

Mondhygiënist is een nieuw beroep in België met als doel de toegang tot kwaliteitsvolle preventieve mond- en tandzorg te verbeteren.

Wat doet een mondhygiënist?

De mondhygiënist zal voornamelijk preventieve handelingen uitvoeren, bijvoorbeeld tandsteenverwijdering.

Waar werkt de mondhygiënist?

Meestal werkt de mondhygiënist in de praktijk van uw tandarts.

Zij kunnen ook werken in andere zorginstellingen zoals een ziekenhuis, woonzorgcentrum of voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg.

Zij voeren er de prestaties uit die de tandarts aan hen heeft toegewezen.

Hoe verloopt het?

Uw tandarts verwijst u door naar een mondhygiënist.

Uw tandarts zal zelf de prestaties aanrekenen en vermeldt daarbij de mondhygiënist als bijkomende verstrekker. 

Beroep doen op een mondhygiënist betekent geen enkele meerkost voor u. Het laat de tandarts toe om zijn werklast beter te verdelen en zich te concentreren op de taken die al zijn aandacht en expertise vereisen.

De nieuwe prestaties die de mondhygiënisten mogen uitvoeren gaan in vanaf 1/10/2022.