De ziekteverzekering voor buitenlandse studenten

De ziekteverzekering voor studenten

Wat biedt de HZIV aan studenten aan?

De HZIV biedt aan buitenlandse studenten de Belgische verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Dit omvat zowel een tussenkomst in de kosten voor geneeskundige verzorging, als de gedeeltelijke terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen.

Steeds het voordeligste statuut

De HZIV zal u inschrijven in het voor u voordeligste statuut:

 • Indien uw wettelijke verblijfplaats in België is, wordt u ingeschreven als “verblijvende”. Als u geen officieel inkomen heeft, hoeft u geen bijdrage te betalen. Als u wel een inkomen heeft, betaalt u een bijdrage die in verhouding staat met uw inkomen.
 • Indien uw wettelijke verblijfplaats in het buitenland is, kan u ingeschreven worden als “student”. Om verzekerd te zijn, bezorgt u ons jaarlijks een inschrijvingsbewijs van uw onderwijsinstelling en betaalt u een driemaandelijkse bijdrage (74,99 EUR per kwartaal in 2024).
 • Indien u afkomstig bent van een land van de Europese Economische Ruimte( EER), kan u zich inschrijven zonder een bijdrage te betalen. Bezorg ons uw Europese ziekteverzekeringskaart die u krijgt van uw nationale verzekeringsinstelling.

EER = Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Zweden

Praktische tips

Voor een vlotte inschrijving raden wij u aan om ons volgende zaken te bezorgen:

 • een ingevuld inschrijvingsformulier
 • een inschrijvingsbewijs van uw onderwijsinstelling
 • een kopie van beide zijden van uw identiteitsdocument:
  • voor Belgen: Belgische identiteitskaart
  • voor Europeanen: de Europese ziekteverzekeringskaart, de E-kaart of Model 8
  • voor niet-Europeanen: Kaart A, B of C of een voorlopig verblijfsdocument “Bijlage 15” samen met een geldig visum (type D).

Voor bijkomende vragen kan u ons altijd contacteren. Wij helpen u graag verder!