Depressie: praat erover

Depressie is een vaak voorkomende ziekte. Ze komt overal voor, ongeacht de sociale stand of de leeftijd. In België zijn ongeveer 1 tot 1,7 miljoen mensen tijdens hun leven depressief.

Een depressie is een pathologische situatie die gekenmerkt wordt door verdriet met morele pijn, waardigheidsverlies en een psychomotorische vertraging. Men zou dit kunnen vergelijken met een eindeloos rouwproces.

Hoe herkent u een depressie?

Het is belangrijk te weten dat het niet noodzakelijk meteen om een depressie gaat. Iedereen maakt wel eens een sombere periode mee, maar een depressie is nog iets heel anders.

Als een persoon echter ten minste 5 van de onderstaande symptomen vertoont sinds meer dan 2 weken en die gepaard gaan met een verandering in houding, is het aangeraden een arts te raadplegen.

 • Neerslachtigheid: het gevoel hebben dat alles slecht gaat, alles zwart inzien
 • Gebrek aan interesse of minder plezier beleven aan dagelijkse dingen
 • Moe zijn en geen energie hebben
 • Slaapstoornissen: niet kunnen slapen of veel meer slapen
 • Wijziging van de eetlust: vermageren of verdikken
 • Concentratiestoornissen: aandachts- en concentratieproblemen
 • Gedragsstoornissen: voortdurende opwinding, zenuwachtigheid, prikkelbaarheid of, het tegenovergestelde, langzamer handelen, weinig gezichtsuitdrukkingen
 • Gevoel van nutteloosheid: de persoon kleineert zichzelf en heeft een negatief zelfbeeld
 • Denken aan zelfdoding en zelfverminking

Wat zijn de oorzaken?

Naargelang van de persoon kunnen de oorzaken verschillen. Specialisten spreken van een combinatie van psychosociale en biologische factoren.

 • Psychosociale factoren: leeftijd, geslacht, echtelijk statuut, beroepssituatie, rouw, geboorte
 • Biologische factoren: erfelijkheid, ernstige ziekte (aids, kanker)

Wat zijn de mogelijke behandelingen?

Een depressie verschilt van persoon tot persoon. Een behandeling met antidepressiva en een psychotherapie kunnen soms nodig zijn. Antidepressiva zijn geen drugs maar geneesmiddelen tegen een depressie. Het voorschrijven van een behandeling met antidepressiva vereist een geregelde medische controle. De medische controle kan uitgevoerd worden door een algemeen geneeskundige of door een psychiater.

Wat is de rol van de omgeving?

De omgeving is essentieel voor de opvang van een depressieve patiënt. Hij heeft namelijk behoefte aan een luisterend oor. Verwijt nooit aan een depressief persoon dat hij een zwakkeling is en tracht hem nooit schuldgevoelens te geven.

We hebben en behouden allen steeds een zeker potentieel, kwaliteiten. Depressieve patiënten hebben alle zelfvertrouwen verloren en kleineren zichzelf. Als omgeving moeten we ze aanmoedigen om stap voor stap opnieuw levenslust te krijgen door ze in hun inspanningen bij te staan.

Een depressie is geen beschamende ziekte of een teken van zwakheid. Een snelle diagnose en aandacht zowel van de naasten als van de deskundigen maken een doeltreffende verzorging mogelijk en zullen het risico verminderen om opnieuw ziek te worden.