Forfait voor ongeneeslijke incontinentie

incontinentie

De HZIV kan een jaarlijks forfait toekennen van 187,90 EUR (bedrag op 1/1/23) voor de kosten van het materiaal.

Voor wie?

U kunt deze tegemoetkoming ontvangen als:

  • u lijdt aan onbehandelbare urinaire incontinentie;
  • u niet reeds erkend werd als fysiek afhankelijk (u heeft geen recht op een forfait B of C verpleegkundige verzorging voor afhankelijke personen).

Hoe hier van genieten?

Vraag aan uw huisarts om een aanvraag in te vullen, die hij voor akkoord zal overmaken aan de adviserend arts van de HZIV.

Het document kan, in bepaalde gevallen, ingevuld worden door een arts-specialist. Het moet wel altijd door uw huisarts ondertekend worden.

Onze adviserend arts brengt u schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing. Een akkoord blijft drie jaar geldig voor zover de voorwaarden vervuld zijn. Na het verstrijken van deze termijn, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Heeft u de leeftijd van 75 jaar bereikt, dan blijft het akkoord onbeperkt geldig.

Voorwaarden?

De dag voorafgaand aan de aanvraag, mag u niet verbleven hebben:

  • in een ziekenhuisinrichting voor een lang verblijf/lange behandeling;
  • in een zorginstelling (Rusthuis, Psychiatrisch verzorgingstehuis, Psychiatrisch ziekenhuis, Centrum voor Dagverzorging).

In de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag, mag u geen van de volgende tegemoetkomingen ontvangen hebben:

  • vergoeding voor incontinentiemateriaal of autosondage afgeleverd door een bandagist;
  • een incontinentieforfait voor afhankelijke personen.

Hoe gebeurt de betaling?

Het forfait wordt jaarlijks gestort op de verjaardag van ontvangst van de aanvraag. De voorwaarden worden echter elk jaar* opnieuw onderzocht.

Het recht op het forfait kan dus geweigerd worden als in de loop van het eerste of tweede jaar, één van de voorwaarden niet vervuld is.   

Voor dit nieuwe forfait is een indexering volgens de gezondheidsindex voorzien.

* Voor een verblijf in een ziekenhuis/zorginstelling, nemen we als referentie de dag voorafgaand aan de verjaardagsdatum van de aanvraag.